divendres, 16 d’abril del 2021

P12Pa049-001 - BARRACA

BARRACA  P12Pa049-001
Identificador: P12Pa049-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Camí de Cornet a Font d'Arola
Polígon:12
Parcel·la: 049
Ref. cadastral: 08190A012000490000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409091
Y: 4633105
H: 348
Codi Wikipedra: 23.845
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'una zona boscosa en una zona de molta pendent.
Terreny: Terreny de molta pendent. 
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a un forn de calç. 
Funció:  Habitacle pel treballador del forn de calç.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment enrunades.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunades.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: una en el mur Sud.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven. 

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca, totalments enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada. 
Paviment: No s'observa, tapat pels enderrocs i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Cantonada Sud-Oest

Alçat Oest

Vista Nord- Oest

Vista cenital

Vista cenital

Vista Est

Vista Est

Vista cenital

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada