dilluns, 19 d’abril del 2021

P08Pa090-004 - BARRACA

BARRACA   P08Pa090-004
Identificador: P08Pa090-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Carrera
Polígon:08
Parcel·la: 090
Ref. cadastral:  08190A008000900000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410077
Y: 4629420
H: 369
Codi Wikipedra:  4.325
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa propo de zona de conreus de secà.
Terreny: Terreny amb pendents i feixes . 
Ubicació en relació a altres construccions : Algunes barraques properes i algun marge.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular 
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Bigues de fusta, lloses i terra 
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Dues orientades a Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Furnícula sobre la porta.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra,  parcialment enrunada.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Vista Est

Vista Nord-Est

Vista Nord

Vista Nord

Alçat Oest

Vista Sud-Oest

Vista Sud-Oest

Interior mur Nord

Interior coberta

Interior mur Est

Interior cantonada Sud-Oest i fornícula sobre la porta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada