dissabte, 19 de desembre del 2020

P07Pa016-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa051-001

Identificador : P07Pa051-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : la Malesa
Polígon:07
Parcel·la: 016
Ref. cadastral: 08190A007000160000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407435
Y: 4629490
H: 409
Codi Wikipedra: 23.047
Vol de 1956 on s'observa la construcció

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'una zona de camps de conreu de cereals.
Terreny: Terreny pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada
Porta: Totalment enrunada
Finestres:No es conseven 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada
Paviment: No s'observa tapat per terra i enderrocs 
Inscripcions : No s'observen.
Estat de consevació: Enderroc total, la situació actual de la construcció, tapada parcialment per enderrocs i terra fa impossible saber-ne les mides i la forma.
Reformes i ampliacions: No.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada