dimarts, 22 de desembre del 2020

P05Pa028-001 - BARRACA

BARRACA P05Pa028-001
Identificador : P05Pa028-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Mas Martorell
Polígon:05
Parcel·la: 028
Ref. cadastral: 08190A005000280000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406782
Y: 4627446
H: 319
Codi Wikipedra: 23.065
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada en un marge entre dos camps de conreu de cereals.
Terreny: Situada en una zona relativament plana .
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas Martorell. 
Funció:  Habitacle pel treballador, magatzem.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  A dues aigües, amb bigues de fusta, lloses de pedra, terra i vegetació.
Porta: Obertura orientada a Sud que ocupa tot el parament. 
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Cap.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra, terra i vegetació.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc de la coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Alçat Sud

interior parament Est

Interior parament Nord i coberta

Interior coberta

Interior parament Oest

Suport biga de fusta de la teulada

Alçat mur Est.

Alçat mur Est.

Detall ràfec coberta

Alçat mur Nord

Alçat Oest

Cantonada Sud-Oest

Detall recolçament biga fusta de la teulada

Detall biga carener teulada

Detall interior teuladaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada