dilluns, 5 d’octubre del 2020

P08Pa037-013 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-013

Identificador : P08Pa037-013
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Horts del Castell
Polígon: 08
Parcel·la: 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409637
Y: 4630267
H: 439
Codi Wikipedra: 22.595
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Relativament pla, adosada a una cinglera de pedra natural.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera i parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud-Oest.
Finestres: Una orientada a Sud-Est
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats, el mur Nord-Oest aprofita la roca natural de la cinglera.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial del mur Sud-Est
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Nord-Est

Alçat Nord-Est

Cantonada Est

Alçat Sud-Est

Cantonada Sud

Alçat Sud-Oest

Interior mur Nord-Est

Interior mur Nord-Oest

Cantonada Oest

Vista coberta

Vista Nord-Oest

Vista cenital

Interior mur Sud-Est

Interior mur Sud-Oest

Vista cenital

Cantonada NordCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada