dilluns, 19 d’octubre del 2020

P05Pa020-001 - BARRACA

BARRACA P05Pa020-001

Identificador : P05Pa020-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Els Emprius.
Polígon: 05
Parcel·la: 020
Ref. cadastral: 08190A005000200000PJ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406212
Y: 4628035
H: 413
Codi Wikipedra: 22.716
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Nord.
Finestres: Dues de petites orientades a Est i Oest
Elements exteriors:No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Nord
Alçat Nord-Oest

Alçat Oest

Detall exterior finestra orientada a Oest

Alçat Sud-Oest

Alçat Sud

Alçat Sud-Est

Alçat Est

Alçat Nord-Est
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada