diumenge, 5 de juliol de 2020

P16Pa027-003 - BARRACA

BARRACA P16Pa027-003
Identificador : P16Pa027-003
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Cornet - Escoles 
Polígon: 16
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A016000270000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411517
Y: 4638329
H: 450
Codi Wikipedra:  22.077
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Algun marge i alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca, parcialment enrunada
Porta:  Orientada a Sud.
Finestres: Una, orientada a Nord-Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta. 
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  De pedra seca, parcialment enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Coberta enrunada.
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada