diumenge, 5 de juliol del 2020

P12Pa027-007 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-007
Identificador : P12Pa027-007
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410135
Y: 4635347
H: 355
Codi Wikipedra:  22.074
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una petita clapa de bosc entre dos camps.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular,  amb una construcció annexe, segurament utilitzada com a magatzem. 
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca.
Porta:  Orientada a Sud
Finestres: Tres, orientades a Nord, Oest  i Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta. 
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  De pedra seca, pedruscall i terra. 
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat de conservació. 
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada