dimarts, 26 de maig de 2020

P12Pa012-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa012-002
Identificador: P12Pa012-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO  
Zona: El Morral
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411617
Y: 4636513
H: 452
Codi Wikipedra:  21.856
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp .
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Restes d'alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Cuadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada.
Porta:  Orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada. 
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. Només resta una part del mur sud, on hi havia la porta. Segurament durant el proces d'obertura del camp es va aterrar i es va omplir totalment amb terra.
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada