dilluns, 18 de maig del 2020

P08Pa037-011 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-011
Identificador: P08Pa037-011
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Solà
Polígon: 08
Parcel·la: 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409388
Y: 4630601
H: 385
Codi Wikipedra: 21.806
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc .
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges i alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Cuadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula, totalment enrunada.
Porta: De llinda plana,  orientada a Nord-Oest
Finestres: Una de petita en el mur Nord-Est.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: Fornícula en el mur Sud-Oest.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada, de pedra seca, pedruscall i terra. 
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No

Vista Sud-Oest

Interior cantonada Est

Interior mur Sud-Oest

Interior mur Sud- Est

Interior cantonada Est

Interior mur Nord-Est

Vista Oest

Detall exterior porta mur Nord-Oest

Vista  mur Nord- Oest

Mur Nord-Oest

Vista interior mur Sud-Oest

Alçat mur Nord-Est

Alçat mur Nord- Est

Cantonada Est


Vista Sud-EstCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada