dimarts, 17 de març del 2020

P08Pa149-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa149-001
Identificador: P08Pa149-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla de Magrans 
Polígon: 08
Parcel·la: 149
Ref. cadastral: 08190A008001490000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411018
Y: 4628996
H: 316
Codi Wikipedra: 21.656


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc al marge d'un camí
Terreny: Irregular, la modificació de la cota del camí ha fet estigui situada en un marge amb perill d'esllavissada.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Llinda plana, orientada a Oest.
Finestres: Una en el mur Sud i una altra en el mur Nord.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Cap.Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Pedra seca, pedruscall  i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit en la cantonada Nord-Oest que posa en perill l'estabilitat de la llinda de la porta.
Reformes i ampliacions: No


Cantonada Nord-Oest
Alçat Oest
Canonada Sud-Est
Alçat Est
Alçat Sud
Detall exterior finestra mur Sud
Cantonada Sud-Oest
Interior mur Sud
Interior mur Nord
Interior mur Est
Detall ineterior coberta
Cantonada Nord-Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada