dimarts, 31 de març del 2020

P08Pa065-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa052-001
Identificador : P08Pa052-001
Tipus de construcció: Barraca.


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Fucimanya
Polígon: 08
Parcel·la: 052
Ref. cadastral: 08190A008000520000PH 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412411
Y: 4630205
H: 399
Codi Wikipedra: 21.687


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'una plantació d'oliveres.
Terreny: Irregular, el camp del davant és pla, i proper a un camí.
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a la masia de Fucimanya.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Llinda plana, orientada a Sud-Est.
Finestres: Una en el mur Nord-Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral  i caramull en la coberta i banc de pedra en el mur Sud-Est
Elements interiors: fornicula en el mur Sud-Est al costat de la porta. 


Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Pedra seca, pedruscall  i terra i lliris .
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Pefecte estat. 
Reformes i ampliacions: NoAlçat Sud-Est

Cantonada Sud

Alçat Sud-Oest

Exterior coberta 

Vista Nord

Alçat Nord-Est 

Detall interior mur Nord-Oest

Detall interior coberta 

Detall fornícula interior mur Sud-Est

Interior mur Nord-Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada