dimecres, 23 de gener del 2019

BARRACA P08Pa092-006
Identificador : P08Pa092-006
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Mallola-La Carrera
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409243
Y: 4629484
H: 353
Codi Wikipedra: 18.901

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situat dins del bosc, en antigues feixes ocupades encara per oliveres.
Terreny: En pendent, aterrassat per parets de pedra seca.
Ubicació en relació a altres construccions: Parests de pedra seca, alguna barraca propera i algun forn de calç també proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta i lloses, enrunada.
Porta: De llinda plana orientada a Sud-Oest
Finestres: No
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Bigues de fusta i lloses, enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta i per sediments
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc totalCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada