dimecres, 23 de gener del 2019

BARRACA P08Pa092-005
Identificador: P08Pa092-005
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Mallola - La Carrera
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409386
Y: 4629438
H: 366
Codi Wikipedra: 18.900
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situat dins del bosc, en antigues feixes ocupades encara per oliveres.
Terreny: En pendent, aterrassat per parets de pedra seca.
Ubicació en relació a altres construccions: Parests de pedra seca, alguna barraca propera i algun forn de calç també proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula , enrunada
Porta: De llinda plana orientada a Sud
Finestres: S'observen una en el mur Oest i una altra en el mur Est.
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total
Alçat Sud
Alçat Est
Cantonada Nord-Est
Cantonada Nord-Oest
Alçat Oest
Vista Nord

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada