diumenge, 16 de desembre del 2018

BARRACA P07Pa9037-001
Identificador: P07Pa9037-001
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Rampinya
Ref. cadastral: 08190A007090370000PA
Polígon: 07
Parcel·la: 9037
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407907
Y: 4630342
H: 301
Codi Wikipedra: 18.736
Ortoforo de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció de l'arqueologa Lourdes Moret Pujol, aporta la següent informació:
Descripció: Barraca de vinya exempta, de planta rectangular i coberta a un vessant construïda amb planxes de ferro, delimita un espai interior d'uns 4,6 m2 aproximadament. Cal destacar el fet que es troba situada en una petita terrassa, prop del marge, en les terres anomenades Can Massana. Més recentment, aquest marge s'havia utilitzat per fer una tancat just per davant de la barraca.
Els murs que formen la barraca són de pedres rectangulars i pos desbastades de mides diverses, amb les major grandària, que se situen al voltant de la porta o formen les cantonades de la barraca. Aquests murs tenen un gruix aproximat de 40 cm.
La porta es troba situada al mur S, té unes dimensions de 150x75x35 cm, i està formada per una llinda de pedra, de 115x15x35 cm i un marxapeu també de pedra, revestit de morter de calç. En el moment de l'excavació encara es conserva la porta de fusta recoverta amb una planxa de ferro.
A l'interior, el nivell d'ús format per calç i terra  cobreix tota l'estança , per sota del qual es localitza un nivell de preparació de terra que cobreix el terreny natural.
A l'angle NE de l'habitació es documenta una estructura foramda per una llosa de pedra, d'uns 90 cms, aproximadament que es troba lligada als murs amb morter de calç; pensem que podria tractar-se d'una mena de lleixa.
La coberta original, d'un vessant i de lloses de pedra, hauria estat substituida per una altra de bigues de fusta, morter de calça i maons, que possiblement també es va enfonsar. En el moment de la documentació de la barraca, en trobem restes d'una que està formada per un embigat de fusta, que consta de cinc bigues força malmeses; coberta per tres planxes de ferro  quadrades i subjectes per algunes pedres.
En el moment de l'excavació s'ha realitzat una cala de 2m86x1,2 m just a la meitat meridional de l'interior de la barraca, davant la porta d'accés. S'ha procedit a l'excavació del nivell d'ús fins a localitzar el terreny natural. El resultat d'aquest sondeig va ser negatiu.
Estat de conservació: Exceptuant que té la coberta força malmesa, la resta de l'estructura està força ben conservada.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà completament destruïda per la construcció de la carretera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada