dimarts, 25 d’octubre del 2016

BARRACA P13Pa073-001
Identificador : P13Pa073-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A0130000730000PB
Pol. 13
Par. 073
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 407929
Y: 4631931
H: 319
Codi Wikipedra :  13931
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada en el marge d'un camp
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Altres barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta :  Quadrada
Murs : De pedra seca i tamany irregular,  amb reparacions fetes amb material ceràmic i fibrociment
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca tapada amb terra i vegetació
Porta : Orientada a Sud
Finestres : Cap
Elements exteriors : Ràfec perimetral  molt malmés
Elements interiors : Cap
Materials constructius:
Paraments : De pedra seca de mida irregular
Coberta : Terra i vegetació
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bó, amb un enderroc exterior a la cantanada Nord- Est
Reformes i ampliacions : S'han realitzats reparacions  exteriors amb material ceràmic i fibrociment .
Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat Oest
Alçat Oest i coberta
Detall exterior coberta
Detall exterior porta
Detall exterior mur Sud
Detall interior coberta
Detall interior cantonada Nord-Est
Detall interior cantonada Nord-Oest
Detall interior llinda

Detall llindaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada