dimarts, 25 d’octubre del 2016

BARRACA P11Pa019-001
Identificador : P11Pa019-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A011000190000PA
Pol. 11
Par. 019
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 408599
Y: 4631640
H: 416
Codi Wikipedra: 13930
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Envoltada de vegetació arbustiva
Terreny: Amb molta pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Restes de marges de pedra
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca totalment enrunats
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a l'Oest
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
 Materials constructius 
Paraments : De pedra seca totalment enrunats
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa actualment ocupat per la vegetació de la zona
Inscripcions : Cap
Estat de consevació : Enderroc total
Reformes i ampliacions : Cap
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada