diumenge, 22 de març de 2015

P13Pa049-001 - BARRACABARRACA P13Pa49-001


Identificador: P13Pa49-001
Tipus de construcció : BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000490000PM
Polígon: 13
Parcel·la : 49
Topònim : El Pal
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 407975
Y: 4632197
H: 372 m.
Codi Wikipedra: 10836
Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Al marge d'un camp
Terreny: Davant un camp pla i a l'esquena fort pendent


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada, amb marges de pedra propers


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Eliptica
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec, no verticals, tencan-se cap a l'interior a mesura que guanyen alçada

El mur Est adossat al marge.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana Oest.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana Sud

1 de petita 

Façana Nord

1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Murs de marge.
Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.


Alçat Sud
Coberta
Alçat Nord
Alçat Oest
Detall porta alçat Oest
Detall interior


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada