diumenge, 22 de març del 2015

P10Pa029-001 - BARRACA


BARRACA P10Pa29-001


Identificador: P10Pa29-001
Tipus de construcció : BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A010000290000PD
Polígon: 10
Parcel·la : 29
Topònim : Sant Martí
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 410987
Y: 4631548
H: 465 m.
Codi Wikipedra: 10835

 

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny: Terreny en forta pendent


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada, amb marges de pedra propers


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Circular
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec, no verticals, tencan-se cap a l'interior a mesura que guanyen alçada

El mur Nord adossat al marge.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana sud.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana Est

1 de petita 

Façana Oest

1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Murs de marge.

 

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.

La coberta te un forat en la seva part superior. Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord
Coberta
Alçat Oest
Detall interior finestra Est
Detall interior fornícula interior sobre porta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada