diumenge, 8 de febrer del 2015

P09Pa005-002 - BARRACA

BARRACA P9Pa05-002
Identificador: P9Pa05-002
Tipus de construcció : BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A009000050000PL
Polígon: 9
Parcel·la : 5
Topònim : Sant Martí 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 410884
Y: 4631440
H: 431 m.
Codi Wikipedra:                             10669


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Camps de conreu i bosc
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions. Aïllada, amb una construcció annexa que servia d'habitacle per l'animal
Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada.
Espai : Unitari.
Murs: Adossat al marge.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana sud-oest.
Centrada
Muntants verticals.
Llinda horitzontal formada per dues lloses.
Finestres:  Façana sud-est
1 de petita que dona a l'habitacle de l'animal.
Façana nord-oest.
1 de petita
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta : No n'hi ha cap.
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Adossada al mur sud-est, hi ha la construcció del tancat per l’animal.
Les parets son de pedra en sec, i la coberta,  ara enrunada, estava formada per bigues de fusta que sustentaven tot un seguit de lloses de pedra cobertes per terra i vegetació, aquest extrem encara és observable sobre els murs de tancament.
Aprofitant el mur nord-est, i mig tapada per la runa de la coberta, s'endevina encara, el que havia estat la menjadora, formada per bigues de fusta.

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació, la construcció annexa destinada a aixopluc per als animals te la coberta enrunada.


Alçat Nord-Oest Detall exterior finestra mur Nord-Oest

 Alçat Nord-Est

Detall interior

Detall interior falsa cúpula

Detall interior finestra mur Sud-Est

 Detall interior finestra mur Nord-Oest

 Detall de fornícula sobre la porta

 Bigues enrunades del cobert annex

 Menjadora de l'animal mig tapada per la runa

 Cobert annex enrunat

 Lloses de coberta (annex)  sobre mur Nord-Est

 Lloses de coberta (annex)  sobre mur Nord-Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada