dimarts, 8 d’abril del 2014

P08Pa036-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa036-003
Identificador : P08Pa036-003
Tipus de construcció :  Barraca


Abans de la restauració 

Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 036
Topónim : Castell
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409092
Y: 4630077
H: 362
Codi Wikipedra :9.527


Entorn i Emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny : Aterrassat per marges
Ubicació en relació a altres construccions :  Marges de pedra propers, i adossada a un marge amb un aixopluc proper,  runes del castell medieval.
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra irregulars , adossada a un marge.
Coberta : De falsa cúpula.
Porta : De llinda plana orientada a Oest.
Finestres : Una de petita en el mur Sud i un altre en el mur Nord.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de coberta, caramull.
Elements interiors : Petita fornícula sobre la porta.Croquis anterior a la restauració

Materials constructius
Paraments : De pedra de mida irregular i grans carreus.
Coberta :  Falsa cúpula de pedra seca i recobriment de terra.
Paviment interior : Situada sobre l'estrat rocos.
Inscripcions : Cap
Estat de Conservació : Perfecte estat.
Reformes i ampliacions : Totalment restaurada l'any 2021


Alçat Sud.

Alçat Sud abans de la restauració

Alçat Oest

Alçat Oest abans de la restauració

Alçat Nord

Alçat Nord abans de la restauració


Cantonada Nord-Est

Alçat Est i coberta 

Coberta esfondrada abans de la restauració 

Coberta esfondrada , i interior abans de la restauració

Finestra alçat sud abans de la restauració

Porta alçat  oest abans de la restauració

Finestra alçat nord abans de la restauració
F
Cantonada Nord-Oest

Detall ràfec exterior

Interior mur Est

Interior coberta 

Cantonada Sud-Est

Cantonada Sud-EstCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada