dimecres, 23 de desembre del 2015


BARRACA P15Pa10-001
Identificador: 
P15Pa10-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A015000100000PD
Polígon:
15
Parcel·la :
10
Topònim:
SOLÀ DE CORNET
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410209
Y:
4637999
H:
476 m
Codi Wikipedra:
12189


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camp 
Terreny:
Pla,  i adosada al terreny en el mur oest
Ubicació en relació a altres construccions . 
no
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Rectangular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
Bigues de fusta i lloses de pedra en proces d'enderroc.
Elements :
Xemeneia en la cantonada sud-oest
Porta:
En la façana Est


Adosada al mur Nord


Llinda amb dos trocs
Finestres:
Una de petita en mur Nord


Una de petita en mur Sud
Elements funcionals exteriors : 
Ràfec perimetral
Elements funcionals interiors : 
Cap.
Coberta interior :
Bigues de fusta 
Acabament de la coberta : 
Lloses de pedra i terra
Cobriment de la coberta: 
Lloses de pedra i terra 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Bigues de fusta, lloses de pedra i terra 
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec , cobert de bigues de fusta
Inscripcions :
Cap
Alçat Sud
Exterior finestra mur Sud
Detall xemeneia
Alçat Est
Interior mur Oest
Interior finestre mur Sud
Interior coberta
Detall interior coberta
Alçat Nord
Exterior coberta
Detall cornisa i xemeneia
Alçats Sud i Est
XemeneiaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada