dilluns, 29 de gener del 2024

P07Pa110-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa110-001
Identificador : P07Pa111-002
Tipus de construcció: Barraca.


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca :Bages.
Ref. Cadastral : 08190A007001100000PA
Polígon : 07
Parcel·la :110
Topónim : Mas de les Coves
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406986
Y: 4627901
H: 336
Codi Wikipedra : 29.212
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc .
Terreny:  Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva.
Porta:  No es conserva, orientada a sud.
Finestres: No es conserven. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: No es conserva
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada