dimecres, 20 d’abril del 2022

P15Pa007-007 - BARRACA

BARRACA P15Pa007-007
Identificador: P15Pa007-007
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Cal Brunyoc
Poligón: 15
Parcel·la : 007
Ref. cadastral: 08190A015000070000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410190
Y: 4638406
H: 414
Codi Wikipedra:  26.052
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions:  Al costat d'una cisterna
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Rectangular
Murs: De pedra seca, parcialment enderrocats. 
Coberta: Bigues de fusta i lloses, totalment enderrocada.  
Porta: Orientada a l'Est.
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, amb importants enderrocs.
Coberta: De bigues de fusta, lloses i terra. Totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetaciói. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial del paraments. 
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada