dilluns, 27 de desembre del 2021

P12Pa022-001 - BARRACA

BARRACA P12Pa022-001
Identificador: P12Pa022-001
Tipus de construcció: Barraca o cobert.


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Manivertes.
Poligón: 12
Parcel·la : 022
Ref. cadastral: 08190A012000220000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410452
Y: 4636688
H: 405
Codi Wikipedra: 25.363
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona de vegetació herbàcia entre dos camps  prop de la Casa de Manivertes.
Terreny: Relativament Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Propera a la Casa de Manivertes.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Rectangualar.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada