dimarts, 21 de setembre del 2021

P08Pa095-004- BARRACA

BARRACA P08Pa095-004
Identificador: P08Pa095-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409313
Y: 4629664
H: 397
Codi Wikipedra: 24.815
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla, amb marges.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Eliptica.
Murs: De pedra seca, encastada en un marge.
Coberta:  De falsa cùpula  parcialment enrunada. 
Porta: Enderrocada, orientada a l'Oest.
Finestres: No.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta i la façana.
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada