dissabte, 17 de juliol del 2021

P08Pa120-006 - BARRACA

BARRACA   P08Pa120-006
Identificador: P08Pa120-006
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Mallola - Granges del Feliu
Polígon:08
Parcel·la: 120
Ref. cadastral: 08190A0080012000000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409105
Y: 4629326
H: 310
Codi Wikipedra:  24.429
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge dins d'un camp.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge. 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques , marges i forn de calç propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació, parcialment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Una finestra orientada a l'Oest i a l'Est.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Cocó en el mur Nord i Cocó en el mur Est. Fornícula sobre la porta i  dues en el mur Est .

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Important enderrocs en els murs Oest i en la coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada