divendres, 29 de novembre del 2019

P08Pa133-002 - BARRACA

BARRACA P08Pa133-002
Identificador: P08Pa133-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Soler - Cabrianes
Polígon: 08
Parcel·la: 133
Ref. cadastral: 08190A008001330000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409551
Y: 4628985
H: 316
Codi wikipedra: 20.850
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al mig d'un camp
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca, en una fase posterior s'han rejuntat amb morter de calç.
Coberta: Amb bigues de fusta i llates de fusta, doblat de rajoles i teules. Totalment enrunada
Porta: De llinda plana , orientada a Sud
Finestes: Una en cada façana,  orientades a Sud, Est, Nord i Oest.
Elements exteriors: Una petita cisterna en la cantonada Nord-Oest
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Parament: Pedra seca , posteriorment rejuntada amb morter de calç.
Coberta: Bigues i llates de fusta , doblat de rajola i teules
Pavimet: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta
Reformes i ampliacions : No
Alçat Sud
Cantonada Sud-Est
Alçat Est
Cantonada Nord-Est
Alçát Nord
Cantonada Nord- Oest
Alçat Oest
Cisterna cantonada Nord-Oest
Cisterna cantonada Nord-Oest
Cantonada Sud-Oest

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada