dimarts, 30 d’abril del 2019

BARRACA P05Pa050-007
Identificador: P05Pa050-006
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Els Totxos
Polígon: 05
Parcel·la: 050
Ref. cadastral: 08190A005000500000PX
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405885
Y: 4626415
H: 326
Codi Wikipedra: 19.557
Entor i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al marge d'un camp i al costat del camí d'accés
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca, totalment enrunats
Coberta: Totalment enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres : No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Totalment enrunada
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderro total
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada