divendres, 8 de març del 2019

BARRACA P04Pa024-001
Identificador: P04Pa024-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Terradelles
Polígon: 04
Parcel·la: 024
Ref. cadastral: 08190A004000240000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407998
Y: 4626959
H: 278
Codi wikipedra:  3136
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada entre camps de conreus de secà.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: A dues aigues, amb bigues de fusta, lloses i terra. Totalment enrunada
Porta: De llinda plana ama tres troncs. Orietada a Est.
Finestres: Cap
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments:  Pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses, terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Coberta totalment enrunada, murs de la cantonada Nord-Est enrunats.

Alçat Sud
Alçat Est
Detall llinda porta
Cantonda Nord-Est
Alçat Nord
Alçat Oest
Cantonada Sud-Oest
Cantonda Sur-Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada