dimecres, 28 de novembre del 2018

P09Pa005-003 - BASSA

BASSA P09Pa005-003
Identificador: P09Pa005-003
Tipus de construcció: Bassa.
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Sant Martí
Polígon: 09
Parcel·la: 005
Ref. cadastral: 08190A009000050000PL
Coordenades UTM-31N-ETRS89
X: 411223
Y: 4631349
H: 457
Codi Wikipedra: 519
Recollida i emmagatzematge d'aigües al mas Sanmatí de Serraïma (Bages): Gestió sostenible de l'aigua per a usos dompestics, agrícoles i ramaders en relació al gènere.
Narcis Carulla Gratacós, Carme Sanmatí Roset, Montserrat Sanmartí Roset.

.....
En el conjunt de la finca, hi havia diversos punts de recollida i emmmagatzematge d'aquestes aigües.
Al costat mateix de l'ermita es conserva una bassa obrada d'uns 30 m3 de capacitat que recull les aigües del rec del camí, cosa que permeté l'establiment d'un hort. Més, i vora el collet, les aigües del camí es recollien en uns bassots destinats a abeurar el ramat. Encara ara la vegetació de boga i canyís indica l'aportació estacional d'aigües pluvials.
Vinyes  del Mas Sanmartí
Elements de recollida  i conducció de l'aigua en murs propers
Paret de contenció de l'hort
Paret de contenció de l'hort

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada