dilluns, 6 d’agost del 2018

MAS SERRA-SANÇ P13Pa026-002
Identificador: P13Pa026-002
Tipus de construcció: Mas
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la: 026
Ref. cadastral: 08190A013000260000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408167
Y: 4633510
H: 416
Codi Wikipedra: 254
Nota: En el plànol de l'ICGC surt anomenat com a Torre de Serra-sanç.Informació  que apareix en l'obra Catalunya Romanica de l'editorial Enciclopedia Catalana.
"Les restes d'aquest edifici són situades dintre el municipi de Sallent a poca distància, vers tramuntana, de l'església de Sant Miquel de Serra-sanç, en un planell on es barregen els boscos i els conreus Long. 1º53´40" - Lat 41º50´53".
Un cop arribats al planell on s'alça l'església de Sant MIquel, cal prosseguir el camí, cosa de pocs metres,  per  a desviar-nos a l'esquerra, on n'hi ha un altre que, amb un breu recorregut, baixa gairebé a tocar les ruïnes de l'edifici.
Es tracta d'una reduïda construcció, en estat ruinós, formada per quatre parets esgallades de 90 cm degruix que configuren un edifici de planta gairebé quadrada (3,80 x 4,00 m a l'interior), bé que, en realitat, ateses les diferències mínimes que es donen entre els murs , adquireix un pla trapezoïdal, no detectable a simple vista.
Pel que fa a l'alçada dels murs , aquests, considerant els punts més alts, s'enlairen fins a diferents nivells , 3 m el mur de tramuntana, 2,45 el mur de migjorn, 3 m la paret de ponent i 3,70 la pret de llevant, on es dóna l'alçada màxima del que resta de construcció.
Adossats al centre dels murs de ponent i de llevant hi ha uns resalts, a manera  de pilars, que sobresurten uns 10 cm enfora, sobre un dels quals, concretament el de llevant , s'insinua l'arrancada d'una arcada que trobaria suport, al cantó opasat, en el resant de ponent.
A l'extrem esquerra del mur de migdia es fa ben patent una obertura de 110 cm d'amplada corresponent, sens dubte, al portal d'ingrés, el quel no se situava arran de terra, sinó que estava col·locat sobre un esglaó de 30 cm d'alçada. A l'extrem exterior d'aquest mateix mur, vers llevant també s'hi constata una banqueta adossada al mur que, com l'esgaló de la porta, s'aixeca fins a 30 cm. L'altra  obertura que hi ha en l'edifici és situada a l'extrem del mur  de tramuntana i a una alçada de 225 cm del sòl. La seva amplada és de 50 cm. Bé que està trossejada superorment, ateses les seves mesures i situació ha de tractar-se d'una finestra, l'única detectable en tot l'edifici.
L'aperell és fet amb blocs de pedra escantonats abastament i de mides irregulars (33x20, 25x28, 15x33 etc.) bé que dominen els carreus de mides més aviat voluminoses, els quals es disposen en filades horitzontals. La unió entre blocs, a l'esterior , és practicament amb terra, puix que la calç amb prou feines s'hi endevina. A l'interior, en canvi, hi ha senyals evidents que els paraments foren recoberts amb una argamassa composta de sorra i calç.
A l'interior també s'observa un forat quadrat, per a guardar-hi objectes, perforat al mur de llevant, prop de la pilastra , el qual fa 40 cm de costat. Al mur de tramuntana encara n'hi ha un altre de característiques semblants, peró de dimensions més reduïdes i sense formar un quadrat perfecte (18x23 cm).
Atés el que resta de l'edifici i tenint en compte la manera com ha estat aparellat , ens sembla força coherent datar aquesta construcció com a una obra romànica, de caire rural, batida el segle XII o a tot estirar a principis del segle XIII.
A partir de les restes estudiades hom pot fer-ne un  restitució que, segons el nostre criteri, no pot allunyar-se gaire de la realitat. Així, doncs, aquest edifici , originàriament, partint evidentment del mateix pla, es devia aixecar no gaire més dels punts més alrs que encara resten dempeus, bo i essent abrigallat amb una teulada de doble vessant que es devia recolzar sobre l'arcada sorgida dels ressalts adossats als murs de llevant i de ponent i, en últim terme, sobre els murs  de tramuntana i de migjorn. Hom  hi penetrava a través del portal obert a migdia, mentre que la llum l'il·luminava a través del finastral obert a tramuntana.
Aquesta construcció fou excavada pel F.A.E.S. de Sallent. "
Francesc Junyent i Albert Benet.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada