dimarts, 31 de juliol del 2018

CISTERNA P08Pa039-006
Identificador: P08Pa039-006
Tipus de construcció: Cisterna
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent 
Comarca : Bages
Zona : Torrent del Solà
Ref. cadastrals : 08190A008000390000PX
Polígon : 08
Parcel·la: 039
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409830
Y: 4631068
H: 362
Codi Wikipedra: 429
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular amb pendent
Ubicació en ralció a altres construccions: Propera a una barrac, codi wikipedra 17.971
Funció: cisterna que recull l'aigua de la pluja mitjantçant rases.
Tipologia constructiva
Murs : de pedra seca arrebossats interiorment amb morter de calç
Elements : Entrada d'aigua i sobreixidor de sortida
Materials constructius
Paraments de pedra seca i arrebossats amb morter de calç
Inscripció:  Gravat en l'arrebossat interior "ANY 1935"
Estat de conservació: Enderroc parcial.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada