diumenge, 4 de febrer del 2018

BARRACA P13Pa104-001
Identificador: P13Pa104-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Plans de Puigbó
Ref. cadastral: 08190A013001040000PY
Polígon :  13
Parcel·la : 104
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407317
Y: 4631712
H: 287
Codi Wikipedra: 17.085
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció tècnica de l'arqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació: 
Accés: La porta es trobava situada al costat Sud.
Descripció: Barraca de vinya de planta circular i exempta, propietat del Sr. Beringues, situada a l'esquerra de l'antic camí de Balsareny, en un espai anomenat plans de Puigbó. Està formada per un mur de pedra de 60 cm d'amplada , la major part del qual es troba enderrocat, i directament recolzat sobre el sól natural. Les pedres que el formen són de diverses mides falcades amb pedres més petites i terra. La porta d'accés al recinte, de 75 cm d'amplada, no té marxapeu i de fet es pot considerar que es tracta de la mateixa roca mare.
L'interior de la barraca, es troba reblert per un nivell d'enderroc de pedres i terra, i segurament es tracta de la part del mur enderrocat i de la coberta. Sota l'enderroc s'hi troba un segon nivell de terra groguenca i argilosa, just abans del terreny natural.
A la banda interior del mur i just al costat oposat de la porta s'hi localitza un retall rectangular de 35x15 cm, que devia fer les funcions de fresquera.
Mesures : Diametres: 2,10 m.  Alçada màxima: 1,00 m.
Estat de conservació: Té la coberta enfonsada i part del mur enderrocat, segons fonts orals la barraca es troba en estas ruïnos des de fa més de 72 anys.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà competament destgrïda per la construcció de la carretera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada