diumenge, 21 de gener del 2018

CISTERNA P04Pa036-002
Identificador : P04Pa036-002
Tipus de construcció : Magatzem d'aigua o algun altre material.
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Sala
Ref. cadastral : 08190A004000360000PR
Polígon : 04
Parcel·la : 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407621
Y: 4626406
H: 284
Codi Wikipedra: 187
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada al marge d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Dins de l'ambit de la masia de la Sala
Funció : Desconeguda, peró sembla que per les seves caracteristiques es podia utilitzar com a magatzem d'algun líquit o bé algun altre material.
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra i en la part soterrada forrada per totxo massis
Coberta: Volta de pedra i terra
Porta: Orientada a Sud, de llinda planta
Finestres: Cap
Element exterior : Cap
Element interior: Cap
Materials constructius:
Paraments : De pedra i calç i totxo massis.
Coberta: Cúpula de pedra, terra i vegetació
Paviment: No es veu
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bon estat amb algun petit enderroc exterior.
El mapa de l'ICGC l'anomena Barraca de la Sala.
Alçat Nord
Detall parament Nord
Alçat Oest
Alçat Est
Alçat Sud
Detall porta
Detall porta
Detall interior
Interior  coberta
Interior

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada