dissabte, 30 de desembre del 2017

BARRACA P06Pa345-001
Identifcador: P06Pa345-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Rocaus
Ref. cadastral: 08190A006003450000PI
Polígon: 06
Parcel·la: 345
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407740
Y: 4630710
H: 300
Codi Wikipedra: 16.846
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16

Aquesta barraca va desapareixer dorant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memòria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L.  sota la direcció tècnica de l'arqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació:
Acceés: La porta es troba encarada al sud, integrada en el marge.
Descripció: Aquesta barraca es localitza, dins la vinya d'en Mallart. Es tracta d'un tipus de barraca de vinya excavada a l'interior de la roca, de planta circular d'uns 2,15 m de diàmetre, que genera un espai útil aproximadament d'uns 3,9 m2.
Té una única obertura a l'exterior que és la porta d'accés de 165x100x55, amb una llinda de pedra de 95x8x75 i un marxapeu consistent en dues pedres allergassades de 10 cm d'ample. Tot el voltant de la porta esta fet de maons i pedres arrebossades amb morter. Hem d'assenyalar que en un d'aquests maons que formen el marc de la porta d'entrada hi veiem gravada la data 1927, això ens pot fer pensar que es tracta de la data de construcció de la barraca; o bé que es tracta del moment en què s'hi porta a terme una reforma o reparació. La porta dóna accés a una mena de corredor de 70x100 excavat en el terreny natural , que ens condueix a l'interior de la barraca.
A l'interior de la barraca hi trobem un banc corregut, d'uns 30x35, tallat en el terreny natural a l'igual que la totalitat de la barraca. S'hi localitza, també , un nivell de terra format per paret caiguda , gang i terra que arriba fins al nivell del banc, i un cop extret, ens ha permès localitzar el nivell d'ús que és el mateix terreny natural. Al damunt d'aquest , just al costat Nord de l'habitacle, s'hi documenta un estrat de 2 cm de cendres que corresponen a una fogaina. El fet que no hi hagi cap finestra petita ni cap forat que permeti la sortida de fum, fa evident que la porta d'accès feia a la vegada de xemeneia. Això explica perquè en el costat septentrional de l'habitacle, el bancal i la paret es mostren una mica ennegrits.
Mesures : Diàmetre : 3,15  Alçana màxima : 2,15
Estat de conservació : Molt bo.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant , si es manté el recorregut actual, resultarà completament colgada per la construcció de la carretera.


Interior

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada