diumenge, 19 de novembre del 2017

BARRACA P08Pa135-001
Identificador : P08Pa135-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : el Soler
Ref. cadastral : 08190A008001350000PD
Polígon : 08
Parcel·la : 135
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409685
Y: 4628861
H: 316
Codi Wikipedra: 16531

Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada en un camp de conreu
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Altres barraques properes i molt aprop del Mas el Soler
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta: Dos cosos rectangulars
Murs : De pedra, rejuntats amb argila.
Coberta : Bigues de fusta, entramat de canyes, sobre aquests capa d'argila , remat lateral amb llosses i teules àrabs.
Portes : Dues amb llinda plana i orientades a Sud-Oest
Finestres : Dues en el mur Nord-Est, una en el mur Sud-Est i una en el mur Nord-Oest i una finestra en la paret que separa els dos cossos.
Elements exteriors: Ràfec de pedra perimetral de la coberta.
Elements interiors : Cocó en el mur Nord-Est del cos gran,  dues fornícules en el mur Sud-Est del cos gran, una fornícula en el mur Nord-Est del cos gran i mensules de pedra en els recolçament de les bigues en el mur Nord-Oest del cos petit.
Materials constructius
Paraments : De pedra rejuntada amb argila, els murs Sud-Oest i Nord-Est del cos gran estan parcialment arrebossats.
Coberta : Bigues de fusta, entramat de canyes, capa d'argila, lloses de pedra i teules àrabs
Paviment : Terra.
Inscripcions : Sobre la porta del cos gran " JOSEPH 1912 QUINTANA" i en una pedra a l'esquerra de la porta del cos petit  dins un rombe amb una creu sembla (?) que diu "1853"
Estat de conservació : Molt bó.
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Cantonada Est

Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Oest
Mur Nord-Est cos gran
Mur Nord-Oest cos gran
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Interior mur Sud-Oest
Detall interior coberta cos petit
Ràfec perimetral
Ràfec perimetral
Inscripció sobre la llinda de la porta
Inscripció en la paret exterior del cos petit

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada