dimarts, 19 de setembre de 2017

BARRACA P12Pa041-001
Identificador : P12Pa041-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A012000410000PT
Polígon : 12
Parcel·la : 041
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409419
Y: 4635475
H: 384
Codi Wikipedra: 3697

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situda dins del bosc i propera a camps de conreu de secà.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas La Font
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca, adosada a un marge
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Sud
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa tapat per l'enderroc de la coberta i per vegetació
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
Alçat Sud
Vista Sud-Oest
Vista Oest
Vista Nord-Oest
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Cantonada Sud-Est
Interior mur Nord
Interior mur Sud
Interior mur Oest
Interior mur Oest

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada