dimarts, 19 de setembre del 2017

BARRACA P12Pa041-001
Identificador : P12Pa041-001
Tipus de construcció : Barraca


Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A012000410000PT
Polígon : 12
Parcel·la : 041
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409419
Y: 4635475
H: 384
Codi Wikipedra: 3697
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl :  Al mitg d'un camp de conreu de secà
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas La Font
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca, adosada a un marge
Coberta : Amb bigues de fusta, una planxa metàl·lica i terra.
Porta : Orientada a Sud
Finestres : Una en el mur Nord i una en el mur Est
Elements exteriors : Rafec  i caramull en la coberta
Elements interiors : Cap

Croquis de l'estat de la construcció abans de la reconstrucció

Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Bigues de fusta, planxa metàl·lica i terra.
Paviment : Argila.
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Restaura l'any 2022

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Cantonada Nord-Est

Alçat Nord

Cantonada Nord-Oest

Alçat Oest

Alçat Sud-Oest

Interior Mur Nord

Interior Mur Nord i coberta


Fotogràfies de la construcció abans de la reconstrucció l'any 2022


Alçat Sud
Vista Sud-Oest
Vista Oest
Vista Nord-Oest
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Cantonada Sud-Est
Interior mur Nord
Interior mur Sud
Interior mur Oest
Interior mur Oest


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada