dimarts, 8 d’agost del 2017

BARRACA P10Pa029-017
Identificador : P10Pa029-017
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 029
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 410412
Y: 4631884
H: 507
Codi Wikipedra: 15.916
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terrreny: Irregular amb pendent
Ubicació en relació a altres contruccions : Altres barraques properes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constuctiva
Planta: Quadrada
Murs : De pedra seca, adossada a la singlera de pedra calcària que aprofita com a parament Nord-Oest
Coberta : Falsa cúpula, enrunada
Porta : Orientada a Sud-Est de llinda plana
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : S'aprecia una fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, resta tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total


Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Est
Alçat Sud-Est
Detall porta
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-OestCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada