dissabte, 3 de juny del 2017

BARRACA P14Pa006-002
Identificador : P14Pa006-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació 
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A014000060000PS
Coordenades UTM31N-ETRES89
X:408872
Y:4634614
H:405
Codi Wiquipedra : 15.551
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular i amb pendent
Ubicació en realció a altres construccions : Molt propera, quasi a tocar a la barraca  P14Pa006-001
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca adossats al marge
Coberta : De falsa cúpula de pedra seca
Porta : De llinda plana orientada a Nord
Finestres : Una de petita orientada a l'Est
Elements exteriors : Ràfec a la coberta
Elements interiors : Una forníqula gran en el mur Sud i dues  de petites en els murs Est i Oest
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca i terra exterior
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo, amb un petit enderroc en la coberta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada