dilluns, 30 de gener del 2017

BARRACA P01Pa9022-001
Identificador : P01Pa9022-001
Tipus de construcció : Barraca
Sitaució
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent / Cabrianes
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A0011090220000PB
Polígon : 01
Parcel·la : 9022
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410085
Y: 4627134
H: 250
Codi Wikipedra: 16532
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada al mitg de camps de sonreu de secà
Terreny :  Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Pou proper
Funció : Sembla que estigues relacionada amb el pou proper i amb la presencia d'infraestructures de regadiu per la zona.
Podria tenir la funció de protegir la maquinaria de bombeig del pou.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs : De pedra unida amb amb morter de calç.
Coberta : Inclinada amb bigues de fusta i llates, solera de totxo macis i teula àrab.
Porta : De llinda plana orientada a Sud-Est
Finestres : Una en el mur Nord-Est i una altra en el mur Sud-Oest
Elements exteriors : Cap.
Elements interiors : Posibles suports de la maquinaria de bombeig.
Materials constructius
Paraments : De pedra unida amb morter de calç
Coberta : Bigues de fusta , lates, totxo macis, teula àrab ceràmica.
Pavimement :  Tapat per l'enderrocs de la coberta i fulles
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc de la coberta.
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Sud-Est i Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Est i alçat Nord-Oest
Exterior finestra NOrd-Est
Detall exterior coberta
Interior coberta
Interior coberta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada