dilluns, 19 de desembre del 2016

BARRACA P13Pa086-002
Identificador : P13Pa086-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastrals : 08190A013000860000PK
Polígon : 13
Parcel·la : 086
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407856
Y: 4631786
H: 317
Codi Wikipedra :  14316
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada en un marge en una zona de conreus de secà
Terreny: Pla amb marges
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Sud
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta : Enruna, en l'actualitat hi ha una placa de fibrociment
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc de la coberta
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Est
Alçat Sud
Alçat Sud-Oest
Alçat Oest
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada