dilluns, 1 de maig de 2017

BARRACA P09Pa013-002
Identificador : P09Pa013-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació 
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A009000130000PK
Polígon : 09
Parcel·la : 013
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411342
Y: 4630499
H: 605
Codi Wikipedra : 15.285
Situada al cim del Montcogul.
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situda dins del bosc
Terreny: Cim del Contcogul, sobre una capa de roca
Ubicació eb relació a altres construccions : Cap
Funció : Habitacle
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca, enrunats
Coberta : Enrunada
Porta: Orientada a l'Oest
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : Roca
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
Alçat Oest
Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord

Cantonda Nord-Est

Detall porta
Interior
Interior


BARRACA P08Pa084-001
Identificador : P08Pa084-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 0819A008000840000PH
Polígon : 08
Parcel·la : 084
Coordenades UTM31N-ETRES89
X: 410429
Y: 4629607
H: 401
Codi Wikipedra : 15.284
l'ICGC la referencia com a "Barraca de l'Olivar de Cal Sidro".
Entorn i emplaçament
Aprofitament del terreny : Actualment situada dins del bosc.
Terreny : Amb lleugera pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra i bassa de brou bordelès.
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca
Porta : De llinda plana orientada a Sud-Est.
Finestres : Dues de peties  en el mur NOrd-Est i en el mur Sud-Oest.
Elements exteriors : Ràfec perimetral en la coberta i xemeneix en la cantonada Oest.
Elements interiors : Fornícula sobre la porta. Un cocó i tres fornícules en el mur Nord-Oest, un cocó i dues fornícules en el mur Sud-Oest, un cocó i una fornícula en el mur Nord-Est. Una llar de foc en la cantonada Oest.
Materials constructius.
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca.
Paviment : Terra
Inscripcions : Sobre la llinda de la porta el que podria ser l'any de construcció  R 1908 C
Estat de conservació : Bon estat de conservació.
Alçat Sud-Est
Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Oest
Cantonda Oest, xemeneia
Ràfec exterior
Ràfec exterior, cantonada Est
Alçats Sud-Oest i Sud-Est
Interior finestra mur Sud-Oest
Fornícula sobre la porta
Interior coberta
Interior cantonada Oest, llar de forc, cocós i fornícules
Interior cantonada Nord, cocóc i fornícules
Interior xemeneia
Bassa de brou bordelés
Exterior xemeneia, coberta
Detall llinda porta
Fixació llosa llar foc
Rampa exterior
Alçat Sud-Oestdilluns, 17 d’abril de 2017

BARRACA P08Pa033-005
Identificador : P08Pa033-005
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A008000330000PF
Polígon : 08
Parcel·la : 033
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409124
Y:4630823
H:376
Codi Wikipedra : 15.164
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc,  al  costat del camí d'accès al repetidor del Serrat del Xipell.
Terreny : Amb lleugera pendent en direcció al bosc
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra i altres barraques properes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca.
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Nord-Oest, enrunada
Finestres : No es conserven
Elements exteriors : No es conserven
Elements interiors : No es conserven
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : Terra
Incripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total

BARRACA P05Pa037-001
Identificador : P05Pa037-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A005000370000PT
Polígon : 05
Parcel·la : 037
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:405883
Y:4626808
H:342
Codi Wikipedra: 15.163
Entorn i amplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc , entre dues roques.
Terreny : Irregular amb pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra, clapers i arneres propers.
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca, s'aprofita una roca per fer el tancament Sud-Oest
Coberta : De falsa cúpula, de pedra seca
Porta : Orientada a Sud-Est amb llinda plana.
Finestres : No
Elements exteriors : No s'observan.
Elements interiors : No s'observan.
Materials constructius 
Paraments : De pedra seca de tamany i forma irregular.
Coberta : De pedra seca, i pedruscall.
Paviment : Terra
Inscripcions : No
Estat de conservació: Petits enderrocs en les cantonades  Nord i Est.
Alçat Sud-Est

Alçat Sud-Est

Cantonada Est

Cantonada Est

Alçat Nord-Est i coberta 

Coberta 

Alçat Nord-Oest

Cantonada Nord

Vista Est

Claper i arnera propers