dissabte, 14 d’octubre de 2017

CLEDA P09Pa013-003
Identificador : P09Pa013-003
Tipus de construcció : Cleda.
Situació: 
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A009000130000PK
Polígon : 09
Parcel·la : 013
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411399
Y: 4631048
H: 503
Codi Wikipedra : 122
Entron i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas Santmartí
Funció :  Tancat per al bestiar.
Tipologia construtiva
Planta : Rectangular.
Murs : De pedra seca.
Porta : Orientada a Sud.

POU P12Pa038-001
Identificador : P12Pa038-001
Tipus de construcció : Pou
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A012000380000PT
Polígon : 12
Parcel·la : 038
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409329
Y: 4635893
H: 378
Codi Wikipedra : 111
Pou situat al marge dret de la rasa que baixa del Turó de Guillempera i que és tributaria del riu Cornet.
Actualment en desús  havia servit per regar una zona d'horts del mas dels Plans de Cornet.
La part superior de la construcció no existeix peró es conserva la zona d'arrancada de les parets de coronament del pou.
divendres, 22 de setembre de 2017

BARRACA P14Pa004-001
Identificador : P14Pa004-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A014000040000PJ
Polígon : 14
Parcel·la : 004
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409195
Y: 4635401
H: 389
Codi Wikipedra :3.730
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada al marge d'un camp de conreu de seca i dins del bosc.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas La Font
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Circular
Murs : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a l'Oest
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius 
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta i per la vegetació
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total

dimarts, 19 de setembre de 2017

BARRACA P12Pa041-001
Identificador : P12Pa041-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A012000410000PT
Polígon : 12
Parcel·la : 041
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409419
Y: 4635475
H: 384
Codi Wikipedra: 3697

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situda dins del bosc i propera a camps de conreu de secà.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas La Font
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca, adosada a un marge
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Sud
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa tapat per l'enderroc de la coberta i per vegetació
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
Alçat Sud
Vista Sud-Oest
Vista Oest
Vista Nord-Oest
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Cantonada Sud-Est
Interior mur Nord
Interior mur Sud
Interior mur Oest
Interior mur Oest

dilluns, 14 d’agost de 2017

BARRACA P11Pa007-003
Identificador : P11Pa007-003
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A011000070000PX
Polígon : 11
Parcel·la : 007
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409383
Y: 4632300
H: 438
Codi Wikipedra : 15.946
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc, prop d'un camí i un camps de conreu
Terreny : Terreny irregular
Ubicació en relació a altres construccions : No s'observa cap construcció propera
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta: Quadrada
Murs : De pedra seca
Coberta : De falsa cúpula, enrunda
Porta : Orientada a Sud
Finestres : Una en el parament  Nord  i una en el parament Oest
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors :  No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, resta tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc de la coberta
Cantonda Sud-Oest
Paraments Sud i Oest
Alçat Oest
Detall exterior finestra mur Oest
Alçat Nord
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Alçat Est
Alçat Est
Detall exterior finestra mur Nord

Alçat Sud
Detall porta mur Sud
Interior mur Oest
Interior mur Nord