dilluns, 5 de desembre de 2016

BARRACA P08Pa037-005
Identificador : P08Pa037-004
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A008000370000PR
Polígon : 08
Parcel·la : 037
Coordenades UTM31N-ETRS89
X : 409137
Y : 4630641
H : 318
Codi Wikipedra : 14206
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada al marge del camí d'accès al Castell i al costat del torrent del Solà.
Terreny : Irregular, completament tapada per la vegetació.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap altre construcció propera, llevat d'un important mur que la separa del torrent.
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca, de tamany irregular
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca.
Porta : Orientada a Nord
Finestres : Dues de petites , en el mur Est i en el mur Oest.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Cocó en el mur Sud i fornícula sobre la porta.
Materials  constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca
Paviment : De terra.
Inscripció : Cap
Estat de conservació: Bo, un petit enderroc en la coberta  cantonada Sud-Est i la pedra de la llinda està trencada.
Reformes i ampliacions : No
Abans de la neteja

Neteja 

Abans de la neteja 

Neteja 

Neteja 

Neteja 

Alçat Oest

Alçat Oest 

Coberta 

Alçat Est

Alçat Est
Alçat Nord-Oest

Alçat Nord

Detall porta

Finestra alçat Est

Finestre alçat Oest

Interior coberta

Cocó en el mur Sud

Finestra mur Oest interior

Finestra mur Est interior

Fonícula sobre la porta 

Detall de la llinda trencada 
BARRACA P08Pa036-004
Identificador: P08Pa036-004
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A0080000360000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409012
Y: 4630090
H: 358
Codi Wikipedra : 14205
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc just al marge del camí d'accès al Castell
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Marges i barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva:
Planta: Quadrada
Murs : De pedra seca , de tamany irregular.
Coberta : De falsa cúpula enrunada.
Porta: Orientada a l'Oest. Enrunada
Finestres : Una de petita en el mur Est, en el mur Sud i en el mur Nord.
Elements exteriors : Armari en el montant dret de la porta en la façana Oest.
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca.
Coberta : Enrunada
Paviment : Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc total
Reformes i ampliacions : No
Estat abans de la neteja.
Estat abans de la neteja.
Estat abans de la neteja.
Vista Oest

Vista OestAlçat Nord


Alçat Est

Alçat Nord-Est

dimecres, 26 d’octubre de 2016

BARRACA P15Pa007-002
Identificador: P15Pa007-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A015000070000PD
Polígon : 15
Parcel·la : 007
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410385
Y: 4638533
H: 430
Codi Wikipedra: 13934
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular
Ubicació en relació a altres construccions :  Cap construcció propera
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca, de tamany irregular
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra
Porta : Orientada a Sud-Est, llinda amb bigues de fusta
Finestres : Una en el mur Nord-Est i un altres en el mur Sud-Oest
Elements exteriors : Ràfec de pedra de la coberta en totes les façanes
Elements interiors : Fornicules en cada una de les cantonades
Materials constructius
Paraments : De pedra seca.
Coberta : Bigues de fusta, lloses de pedra i terra.
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consrvació: Paraments en bon estat,  coberta parcialment enrunada
Reformes i ampliacions : No

Detall coberta esfondrada
Alçat Nord- Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Est
Coberta esfondrada
Coberta esfondrada
Finestre alçat Nord-Est
Detall ràfec coberta
Interior
Llinda porta
Llinda porta
Detall d'una fornícula interior
Interior coberta
Detall interior, coberta, fornícula i finestra
Cantona exterior Oest