divendres, 22 de gener de 2021

P08Pa038-001 - ALBELLÓ

 ALBELLÓ P08Pa038-001
Identificador : P08Pa038-001
Tipus de construcció: Albelló


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Torrent del Solà
Polígon: 08
Parcel·la: 038
Ref. cadastral: 08190A008000380000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409490
Y: 4630933
H: 336
Codi Wikipedra: 1.297
Entorn i emplaçament 
Situat sobre el Torrent del Solà
Funció: Permet que el camí, que comunica amb els camps del Solà .

Materials constructius
Paraments: pedra seca
Coberta: Lloses de pedra seca
Estat de conservació: Bo, en epoca moderna el camí s'ha fet un reforç de formigó en la seva part superior.

P08Pa037-014 - BARRACABARRACA P08Pa037-014
Identificador : P08Pa037-014
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Solà
Polígon:08
Parcel·la: 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409323
Y: 4630633
H: 368
Codi Wikipedra: 23.200
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge. 
Ubicació en relació a altres construccions :Alguna barraca i marges propers . 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada a l'Oest.
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec a la coberta.
Elements interiors: Fornícula en el mur Nord i sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en la cantonada Nord-Oest. 
Reformes i ampliacions: No.

Aqui sembla que hi ha una barraca !

Doncs si!  Alçat Oestdimecres, 20 de gener de 2021

P05Pa033-001 - BARRACA

BARRACA P05Pa033-001
Identificador : P05Pa033-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Pla dels Abadals
Polígon:05
Parcel·la: 033
Ref. cadastral: 08190A005000330000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406151
Y: 4627284
H: 337
Codi Wikipedra: 23.199
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla. 
Ubicació en relació a altres construccions :Cap construcció propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment  enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Dues en el mur Est i Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca.
Paviment: Tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs. 
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Alçat Nord

Alçat Oest

Cantonada Sud-Oest

Detall interior cantonada Nord-Oest

Detall interior cantonada Sud-Est

Detall interior cantonada Nord-Oest

Detall interior cantonada Sud-Oest