dimarts, 5 de desembre de 2017

BARRACA P12Pa036-001
Identificador : P12Pa036-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: els Plans de Cornet
Ref. cadastral: 08190A012000360000PP
Polígon: 12
Parcel·la: 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409302
Y: 4636197
H: 394
Codi Wikipedra: 16.649
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp i propera al bosc
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Molt propera a la masia dels Plans de Cornet
Funció: Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra  i terra.
Porta : Llinda plana de troncs orientada a Nord
Finestres: Una en el mur Oest i una altra en el mur Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Cap
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bó
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Sud
Detall llinda porta
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Interior mur Oest
Interior mur Est
Interior mur Sud
Coberta
BARRACA P10Pa024-005
Identificador : P10Pa024-005
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: els Quatre Cantons
Ref. cadastral: 08190A010000240000PF
Polígon : 10
Parcel·la: 024
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409219
Y: 4631315
H: 373
Codi Wikipedra: 16.650
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny: Irregular amb molta pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Cap altre construcció propera
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula enrunada.
Porta: Orientada a Nord-Oest
Finestres: Una orientada a Sud-Oest i una altra a Nord-Est
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors :  No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : De pedra seca , totalment enrunada
Paviment : De terra, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc total

diumenge, 19 de novembre de 2017

BARRACA P08Pa135-001
Identificador : P08Pa135-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : el Soler
Ref. cadastral : 08190A008001350000PD
Polígon : 08
Parcel·la : 135
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409685
Y: 4628861
H: 316
Codi Wikipedra: 16531

Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada en un camp de conreu
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Altres barraques properes i molt aprop del Mas el Soler
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta: Dos cosos rectangulars
Murs : De pedra, rejuntats amb argila.
Coberta : Bigues de fusta, entramat de canyes, sobre aquests capa d'argila , remat lateral amb llosses i teules àrabs.
Portes : Dues amb llinda plana i orientades a Sud-Oest
Finestres : Dues en el mur Nord-Est, una en el mur Sud-Est i una en el mur Nord-Oest i una finestra en la paret que separa els dos cossos.
Elements exteriors: Ràfec de pedra perimetral de la coberta.
Elements interiors : Cocó en el mur Nord-Est del cos gran,  dues fornícules en el mur Sud-Est del cos gran, una fornícula en el mur Nord-Est del cos gran i mensules de pedra en els recolçament de les bigues en el mur Nord-Oest del cos petit.
Materials constructius
Paraments : De pedra rejuntada amb argila, els murs Sud-Oest i Nord-Est del cos gran estan parcialment arrebossats.
Coberta : Bigues de fusta, entramat de canyes, capa d'argila, lloses de pedra i teules àrabs
Paviment : Terra.
Inscripcions : Sobre la porta del cos gran " JOSEPH 1912 QUINTANA" i en una pedra a l'esquerra de la porta del cos petit  dins un rombe amb una creu sembla (?) que diu "1853"
Estat de conservació : Molt bó.
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Cantonada Est

Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Oest
Mur Nord-Est cos gran
Mur Nord-Oest cos gran
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Interior mur Sud-Oest
Detall interior coberta cos petit
Ràfec perimetral
Ràfec perimetral
Inscripció sobre la llinda de la porta
Inscripció en la paret exterior del cos petit